Ledboarding

Rondom het veld staat een perimeter van 180m tv-gerichte ledboarding, ideaal om uw merk in de picture te zetten voor een heel ruim publiek.