KVK OOS 28 (2)
KVK OOS 28 (2)

WERPINCIDENT KVK-OHL

De supporter is het uithangbord van een club. Als club willen we dat dit een positief verhaal wordt. Dit doen we niet alleen door sterk te sensibiliseren, maar ook door in overleg met de verschillende veiligheidsdiensten op te treden als het nodig is. Zo is het werpincident tijdens KVK-OHL in overleg met de dader en de Bond afgerond.

20/01/2022

SUPPORTER POSITIEF

KV Kortrijk wil ernaar streven dat iedereen zich welkom voelt in het Guldensporenstadion. Een totale voetbalbeleving voor elke supporter.

Samen met onze fans blijven we daarom inzetten op positief supporteren.

Dit doen we door de supporters proactief te betrekken in het opzetten van een positieve sfeer via supportersparticipatie & sensibilisering.

Bij incidenten grijpt de club meteen kordaat in. Zo kunnen we supporters die in de fout gaan op hun persoonlijke verantwoordelijkheid wijzen. Daarna zorgen we er door persoonlijk contact voor dat supporters terug bij de club betrokken worden.

KVK-OHL

Tijdens de wedstrijd KVK-OHL van 11 december wierp een supporter met een aansteker naar de scheidsrechter. Door een sterke monitoring samen met de veiligheidsdiensten op wedstrijddag konden we de dader snel identificeren.

De club ging meteen met hem in gesprek. Nadien, bij de vordering van het bondsparket kreeg hij dan ook de kans om zich te verdedigen. Zo kon de dader ook meegenomen worden in het overleg met het Bondsparket.

De Voetbalbond vorderde een boete van 4.000 euro. Doordat de dader zich persoonlijk kwam verantwoorden, en oprecht spijt betuigde, werd deze geldboete omgezet in een alternatieve straf en werd de boete voorwaardelijk gemaakt.

Als alternatieve straf zal de dader zich inzetten binnen en voor de club en een opleiding tot steward volgen.

Supporters worden zo persoonlijk verantwoordelijk gesteld voor hun daden. Indien supporters in aanmerking komen voor dergelijke alternatieve reïntegratietrajecten, dan zal de club hier verder middelen in investeren. Dit is altijd afhankelijk van de motivering van de supporter die het misdrijf pleegt.

Onze kleuren, onze identiteit, ons stadion. We staan vol achter onze ploeg!