B28A5962
B28A5962

KVK elite jeugdwerking

Voetbal maakt een belangrijk deel uit van de leefwereld van jongeren. De belevingsgerichte sport stimuleert en verbindt jongeren binnen onze maatschappij. KVK jeugdacademie zet sterk in op de groeps- en individuele ontplooiing van de KVK jeugdspeler. We dagen onszelf uit om de didactiek en filosofie van de jeugdopleiding te verankeren binnen een professionele setting.

We hechten veel belang aan een goede opleiding en verwachten dat onze jeugdspelers dezelfde drive tonen om ook hun schoolopleiding succesvol af te ronden.

KVK Elite jeugdwerking