B28A3217
B28A3217

KVK elite jeugdwerking

Voetbal maakt een belangrijk deel uit van de leefwereld van jongeren. De belevingsgerichte sport stimuleert en verbindt jongeren binnen onze maatschappij. KVK jeugdacademie zet sterk in op de groeps- en individuele ontplooiing van de KVK jeugdspeler. We dagen onszelf uit om de didactiek en filosofie van de jeugdopleiding te verankeren binnen een professionele setting.

We hechten veel belang aan een goede opleiding en verwachten dat onze jeugdspelers dezelfde drive tonen om ook hun schoolopleiding succesvol af te ronden.

Jeugd een belangrijke pionier

Vanuit een holistische visie begeleiden onze coaches onze jeugdspelers zowel tijdens groeps- als individuele trainingsseries. Leren uit je fouten maakt jezelf niet alleen sterker maar heeft ook een positieve invloed op je omgeving, met specifieke aandacht voor de betrokkenheid van familie en vrienden.

Onze opleiding streeft ernaar om kwalitatieve spelers zichzelf maximaal te laten ontplooien met als doel deze te laten doorstromen naar het eerste elftal. Een speler binnen het eerste elftal van KV Kortrijk is en blijft een ambassadeur voor de volledige KVK familie.

Initiatieven die in onze opleiding aanbod komen zijn: het scholenproject met scholen Athena en Rhizo,  de buddywerking, video-analyses, persoonlijke ontwikkelings- en actieplannen, zelfevaluatie, fysieke ontwikkeling en revalidatie in het KVK performance center, samenwerking met AZ Delta SportR, etc.

Dit alles om de speler te ondersteunen en te stimuleren om de juiste keuzes te maken bij hun eigen leerproces.