KVK OOS 28 (4)
KVK OOS 28 (4)

Stadionverboden en plaatsverboden voor relschoppers

Stad Kortrijk, KV Kortrijk en de politiezone Vlas veroordelen sterk het geweld dat heeft plaatsgevonden tijdens de voetbalwedstrijden KV Kortrijk-Royal Antwerp FC en KV Kortrijk – SV Zulte Waregem.

22/02/2022

Iedereen is verbouwereerd over en geschrokken van het geweld. Het Guldensporenstadion is een plaats waar mensen in een sportieve en veilige sfeer een wedstrijd moeten kunnen beleven. Daar kan dus absoluut nooit plaats zijn voor geweld.

 Gisteravond zaten de 3 partijen dan ook rond de tafel om strenge maatregelen te nemen tegen de geïdentificeerde relschoppers:

  1. Er worden 23 burgerrechtelijke stadionverboden uitgeschreven door KV Kortrijk. Dat houdt in dat de club deze supporters zelf een stadionverbod oplegt en hen de toegang tot het stadion ontzegt. De stadionverboden gelden voor 6 maand tot 2 jaar en twee relschoppers krijgen een stadionverbod van 5 jaar.

 

  1. De burgemeester versterkt deze stadionverboden door bijkomend 23 plaatsverboden van 1 maand op te leggen aan de relschoppers. De plaatsverboden gelden tijdens alle komende wedstrijden en binnen een ruime perimeter van het stadion én van de lokalen en clubcafés van de supporterskern. Indien nodig kunnen deze verlengd worden. Op die manier kunnen de relschoppers ook niet rondhangen in de buurt van het stadion tijdens een wedstrijd. Wie toch betrapt wordt, riskeert telkens een boete tot € 350.

 

  1. De politie maakt tot slot PV’s op voor elk van deze geïdentificeerde relschoppers en bezorgt deze aan de federale Voetbalcel. Op basis hiervan zullen de relschoppers uitgenodigd worden voor een hoorzitting en riskeren zij bijkomend een strafrechtelijk stadionverbod. Gedurende deze periode wordt hen de toegang tot elk Belgisch stadion ontzegd.

De stadionverboden en de plaatsverboden zullen aan de ingang van het stadion en tijdens de wedstrijd mee opgevolgd worden door de politie.

“Ik was furieus zaterdag. Ik heb heel wat terechte berichten gekregen van bezorgde ouders en supporters die zich niet langer veilig voelen in het Guldensporenstadion. Dat juist stewards het slachtoffer zijn van de geweldplegers is extra wraakroepend. Zij zetten zich juist een hele wedstrijd in om alles veilig te laten verlopen. Ik heb de politie dan ook onmiddellijk de opdracht gegeven de nodige bestuurlijke verslagen op te maken om maandag de stadionverboden te kunnen officialiseren. Momenteel werden reeds 23 geweldplegers geïdentificeerd en de politie is nog volop bezig met het analyseren van de laatste beelden. We laten niet toe dat dit nog verder escaleert en dat de geweldplegers het verzieken voor iedereen.”

– Ruth Vandenberghe, burgemeester stad Kortrijk

 

“Ik ben blij dat de straffen zowel van de club als van de stad komen. En dat ook United 19 deze onderschrijft. De groep die zich heeft afgescheiden om een knokploeg op te richten staat daardoor alleen. Het is een sterk signaal dat we geven aan de relschoppers dat er niemand achter hen staat.”

-Wouter Allijns, schepen van Sport

 

“KV Kortrijk veroordeelt het geweld van de voorbije wedstrijden. Wij zijn een familieclub en willen dat een voetbalwedstrijd in het Guldensporenstadion een feest is voor groot en klein. Wie komt om te vechten, hoort niet thuis bij KV Kortrijk.”

-Matthias Leterme, CEO KV Kortrijk