1 KVZ5679
1 KVZ5679

KV Kortrijk tot einde van het seizoen met regenboogband

De spelers en club maken willen gezien de recente gebeurtenissen de LGBTQI-gemeenschap een hart onder der riem steken door de regenboog kapiteinsband voor de rest van het seizoen te dragen tijdens iedere wedstrijd.

19/03/2021
1 KVZ5411
1 KVZ5411

Statement

Na de recente gebeurtenissen ten aanzien van de LGBTQI-gemeenschap heeft KV Kortrijk ervoor gekozen om de rest van het seizoen af te werken met de regenboogband. Door de vaststelling dat er nog steeds een grote vorm van onverdraagzaamheid is in de wereld ten opzichte van de LGBTQI-gemeenschap wil KV Kortrijk haar sociale rol invullen die we als voetbalclub ten opzichte van de maatschappij hebben.

Onze kapitein zal in iedere resterende wedstrijd van seizoen 2020 – 2021 de regenboogband dragen, als blijk van steun aan de LGBTQI-gemeenschap.

KV Kortrijk ziet voetbal als een katalysator om mensen kansen, ervaringen en opportuniteiten aan te bieden. Iedereen is welkom, ongeacht afkomst, geaardheid of religie.

De communitywerking van KV Kortrijk neemt dan ook een actieve rol op om, in partnerschip met (boven)lokale, private en/of commerciële actoren deze maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

Love is love.