KVK EUP 6
KVK EUP 6

Hoe en wat met supporters bij thuiswedstrijden?

Vrijdag is het opnieuw zover! Voor de thuiswedstrijd tegen Antwerp mag KV Kortrijk opnieuw 2980 supporters verwelkomen, maar hoe ziet die wedstrijd er precies uit als supporter?

31/08/2020
KVK EUP 5
KVK EUP 5

Bubbel

Een zogeheten ‘bubbel’ kan steeds uit maximaal 5 personen bestaan. Toeschouwers binnen dezelfde bubbel kunnen naast elkaar plaatsnemen. Tussen verschillende bubbels gelden de regels van de social distancing. Anderhalve meter afstand houden van elke andere persoon die niet tot zijn/haar bubbel behoort, is de boodschap! Elke supporter die het stadion betreedt, zal altijd en overal de social distancing kunnen en moeten respecteren.

Wachtrijen worden tot een minimum beperkt door middel van duidelijke signalisatie en communicatie vooraf en tijdens het betreden van het stadion.

Image005
Image005

Hygiëne

In en rond ons Guldensporenstadion zullen wij oproepen om verplicht het mondmasker te dragen en dit ten allen tijde in het Guldensporenstadion. Wie geen mondmasker draagt, zal de toegang ontzegd worden tot het Guldensporenstadion.

KV Kortrijk stelt een hygiënecoördinator aan. Die persoon houdt toezicht op het organiseren en naleven van alle hygiënemaatregelen. Daarnaast worden ook KVK-hosts voorzien die voor, tijdens en na de wedstrijd mensen informeren en kunnen bijsturen waar mogelijk. De KVK-hosts zullen ingezet worden om onder andere de publieksflows zo vlot mogelijk te laten verlopen en wachtrijen of opstoppingen te vermijden.

Bij elke ingang van het Guldensporenstadion – in totaal zijn er zes ingangen – worden ontsmettingsmiddelen beschikbaar gemaakt. Bij de ingang van de sanitaire voorzieningen worden middelen ter beschikking gesteld om de handen op regelmatige basis te ontsmetten, zo ook in alle ruimtes van het Guldensporenstadion. De voorraad van de ontsmettingsmiddelen wordt op regelmatige basis gecontroleerd. Ook de bars worden ontsmet.

Image003
Image003

Capaciteit en compartimenten

Het Guldensporenstadion wordt verdeeld in compartimenten van maximum 400 personen, die een volledig afgescheiden ruimte vormen. Elk compartiment is een eigen afgescheiden zone met een aparte in- en uitgang.

De toeschouwersstromen worden gespreid en tot een minimum beperkt, telkens ook met voldoende afstand. Flows binnenin de compartimenten zijn geoptimaliseerd en gelden volgens het principe van een éénrichtingsverkeer. Supporters zullen elkaar nooit kruisen.

Elk compartiment zal voorzien zijn van een eigen in- en uitgang. Je kan dus onmogelijk van het ene compartiment naar het andere gaan. Als je naar het toilet wil of iets wil halen om te eten en/of drinken, gebeurt dat volgens het principe van éénrichtingsverkeer. Per bubbel wordt een verantwoordelijke aangesteld. Enkel die persoon zal zich kunnen verplaatsen om naar de eet- of drankstanden te gaan. De supporter moet zijn kaart trouwens op voorhand opladen. Betalingen gebeuren altijd en overal contactloos en digitaal. Een KVK-host aan de tribunes zal duidelijk maken aan de tribunes wanneer supporters drank en/of eten kunnen halen, om rijvorming te vermijden. Wacht dus alstublieft op het signaal van een host.

Elk compartiment heeft zijn eigen drank- en eetstand. De drank- en eetstanden worden gesloten ten laatste 15 minuten voor affluiten van de wedstrijd. De bedoeling is om zo de uitstroom ordelijk te laten verlopen.

Overal in het Guldensporenstadion zal duidelijke signalisatie voorzien worden om mensen snel op weg te helpen, dit met behulp van grondmarkering met pijlen, grondmarkeringen om afstand te houden waar nodig, affichage om mensen info te geven en affichage om mensen de juiste richting aan te wijzen.

Alle compartimenten van 400 supporters (publiekstribunes) worden ingedeeld in compartimenten van 100 supporters met elk hun tijdslot van 15 minuten om het stadion binnen te komen. Dit zal op voorhand gecommuniceerd worden.

KVK EUP 12
KVK EUP 12

Abonnement

Momenteel zullen enkel abonnees toegang krijgen tot het Guldensporenstadion.

De abonnees krijgen een mail met de nodige procedure. Enkel de abonnees kunnen via de website een plaats selecteren. Indien een supporter met zijn of haar bubbel naar de wedstrijd komt, moet je ook het klantennummer van de abonnees die meegaan ingeven. Abonnees zijn op de hoogte dat hun abonnement (de zitplaats op hun abonnement) niet van toepassing is tijdens de wedstrijd. Zij krijgen een nieuw ticket bij bevestiging van hun aanwezigheid. Het nieuwe ticket wordt gemaild voor de wedstrijddag.

De toegangsbewijzen worden gescand en enkel geldige toegangsbewijzen krijgen toegang tot het stadion. Zo weten we achteraf altijd wie aanwezig was in het stadion als toeschouwer. De contactgegevens zijn heel belangrijk en moeten volledig zijn.

De supporters worden dus altijd vooraf geïnformeerd en krijgen pas toegang wanneer alle contactgegevens volledig geregistreerd werden. In de aanwezigheidslijst moet volgende data ingevuld worden om toegang te verkrijgen: naam, voornaam, geboortedatum, adres en telefoonnummer.

Toegangswegen die bij de ingang van het compartiment horen, worden mee geprint op het ticket. Suggesties om te parkeren zullen ook meegedeeld worden. Respecteer het tijdslot en ingang dat op jouw ticket staat. Zo vermijden we lange wachtrijen en respecteren we op die manier de social distancing.

Supporters van de bezoekende ploeg worden niet toegelaten.

Indien een supporter de voorzorgsmaatregelen niet volgt, riskeert die als individu om een stadionverbod te krijgen vanuit de club. Bovendien riskeert deze toeschouwer ook dat andere supporters de wedstrijden niet meer kunnen bijwonen, want er is een kans dat we beslissen om de tribune te sluiten.

Kvk Bev 2
Kvk Bev 2

Vak I

De iconische staantribune – VAK I – van het Guldensporenstadion is normaal de drukst bevolkte tribune met een capaciteit van 3.650 toeschouwers. VAK I is onderverdeeld in twee volledig afgescheiden compartimenten met een eigen in- en uitgang, eigen drankstand, eigen sanitair en een eigen eetstand. Elke supporter krijgt een gemarkeerde en genummerde staanplaats. Gelieve die plaats ook in te nemen! Ook hier moeten de bubbels uiteraard gerespecteerd worden.

We sensibiliseren de toeschouwers om statisch en sereen te supporteren in de (staan)tribune. Emoties zijn toegestaan, net zoals juichen en applaudisseren. Maar meer dan ooit zullen we onze supporters oproepen om dit op een gematigde en statische manier te doen. Spandoeken en tifo’s zijn uit den boze.

Vragen?

Heb je nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren via de chatfunctie rechtsonder op de website of via onderstaand e-mailadres:
info@kvk.be

Tot vrijdag in het Guldensporenstadion! We Doen Voort!