KvKSta 154
KvKSta_154

Meer dan ooit

Kies jij ervoor om volgend seizoen mee het verschil te maken en onze club te steunen? Dit kan “meer dan ooit” met een verhoogd engagement en af te zien van een eventuele compensatie

Jullie als leden van onze club kunnen hiervoor HET signaal geven naar de buitenwereld! Het is nu meer dan ooit aan jullie!

KvKSta 128
KvKSta_128

Meer dan ooit samen tegen corona!

De impact van corona is overal voelbaar, maar voetbalclubs zullen deze impact des te meer voelen in het komende seizoen. Samen kunnen we een front vormen en deze impact tot een minimum herleiden.

Kies jij ervoor om meer dan ooit samen sterker te staan en met een verhoogd engagement de impact van corona zo klein mogelijk te houden? Dan kan jij bij aankoop van jouw abonnement voor deze optie kiezen. Bij afrekenen online of offline (in het secretariaat) vermeld je dan gewoon dat jij voor de “meer dan ooit-formule” kiest. Op deze manier zie jij af van een eventuele compensatie bij een gemiste wedstrijd door coronamaatregelen.

We proberen er jou wel enkele zaken voor in de plaats te geven! Zoals een uniek limited Edition abonnementskaartje, voorrang bij wedstrijden met een beperkt publiek,…

Intentie Huidige Abonnees
Intentie huidige abonnees

Intentie huidige abonnees

In de maand mei peilden we bij onze huidige abonnees naar hun intenties. De meerderheid, bijna 70%, van onze huidige abonnees zou kiezen om geen compensatie te krijgen als zij hiermee de club kunnen helpen.