Guldensporenstadion

Voor elke thuiswedstrijd kunnen ook tickets aan de loketten van het Guldensporenstadion gekocht worden. Deze loketten gaan open anderhalf uur voor aanvang van de wedstrijd en bevinden zich in de Moorseelsetraat 111b.

Bezoekers

Bezoekende supporters kopen hun ticket(s) aan het loket in de Meensesteenweg. Het loket en de poorten van het Guldensporenstadion gaan open anderhalf uur voor aanvang van de wedstrijd.

Wegbeschrijving GPS-adres voor de bezoekers:

Guldensporenstadion, Meensesteenweg 84a, 8500 KORTRIJK. Er wordt echter afgeraden dat er op GPS zou gereden worden, gezien de GPS de bezoekende voertuigen via de “Kortrijkse zone” (komende van de E17 = door het centrum van Kortrijk) stuurt en niet via de hieronder vermelde verplichte reisweg! Het is dan ook belangrijk dat de onderstaande reisweg(en) gevolgd wordt/worden.

1. Via de E17 (komende vanuit de richting Gent) 

Afrit 2 (Kortrijk-Zuid) nemen – vervolgens: “R8 Kortrijk” en “Kortrijk-West” (R8) volgen – afrit 11 (Bissegem) nemen – vervolgens: rechts richting Kortrijk tot aan het Guldensporenstadion

2. Via de E403 (A17) ( komende vanuit de richting Brugge) 

Op de E403 NIET de afslag “Kortrijk-Gullegem” nemen, maar rechtdoor rijden en dan afrit 5 (Wevelgem-Bissegem) nemen – vervolgens: rechts richting Bissegem tot aan het Guldensporenstadion

3. Via de A19 (komende vanuit de richting Ieper) 

R8 richting Kortrijk-Zuid nemen – Centrum volgen – afrit 11 (Bissegem) nemen – vervolgens: links richting Kortrijk tot aan het Guldensporenstadion

4. Via de E403 (A17) (komende vanuit de richting Doornik-Moeskroen) 

Afrit 5 (Wevelgem-Bissegem) nemen – vervolgens: rechts richting Bissegem tot aan het Guldensporenstadion De parking voor de bezoekende bussen én de persoonlijke voertuigen van de bezoekers bevindt zich in de Meensesteenweg.

De bussen, komende uit de richting Bissegem, rijden rond het verderop gelegen rondpunt (Euroshop) en keren terug. Ze stoppen voor de bezoekersingang en laten daar de bezoekende supporters uitstappen. Daarna worden de bezoekende bussen door de aanwezige motoragent(en) opgesteld achter tribune 4 , regressief beginnende aan punt 1.4. tot aan de bezoekersingang, punt 3.4. Indien deze strook vol staat, worden de andere bussen opgesteld aan de overzijde van de Meensesteenweg, beginnende aan de bezoekers(in)(uit)gang en dit tot aan de Spoorwegbrug.

De persoonlijke voertuigen dienen geparkeerd te worden vanaf de Spoorwegbrug in de richting van Bissegem. Voor het stadion geldt er parkeerverbod. De Lokale Politie Vlas zal de nodige raadgevingen ter plaatse geven. Voor bepaalde gewoon-risico-wedstrijden zal er GEEN ENKEL (OF BEPERKT) PARKEERVERBOD meer ingevoerd worden en kunnen de bezoekende bussen, na het afzetten van de supporters, aan dezelfde kant van de tribune 4 blijven staan (beginnende vanaf de ingang voor de bezoekende supporters). Ook de persoonlijke voertuigen mogen dan in de zone achter tribune 4 blijven staan (kant ‘Blekerij’). Indien dit het geval is, wordt dit aan de Voetbalcoördinator van de bezoekende ploeg meegedeeld! De bus (voertuigen) van de bezoekende stewards word(t)(en) opgesteld voor de BMW-garage Monserez, kant Guldensporenstadion.

Artikel 6 - Reglement inwendige orde KV Kortrijk:

Het is de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating die zich aanbieden tot de toegang van het stadion alsook de aanwezige personen in het stadion verboden binnen te brengen, te laten binnen brengen of in het bezit te zijn van de volgende voorwerpen:

 • Alcohol, flessen, glazen, blikken of opwekkende middelen (drugs), e.a.
 • projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasachtige toestand
 • ontvlambare producten of materialen, spuitbussen
 • pyrotechnische voorwerpen zoals bengaals vuur
 • om het even welk wapen of gevaarlijk, snijdend of kneuzend voorwerpen dat als dusdanig zou kunnen worden gebruikt (stokken, kettingen, slag-,steek- of stootwapen, e.a.)
 • alles als middel om de orde te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar te brengen en/of schade toe te brengen aan goederen en personen

Behoudens toestemming van de veiligheidsverantwoordelijke worden dieren niet toegelaten in het stadion.

Artikel 15 - Reglement inwendige orde KV Kortrijk:

 • Het is toegelaten om eten en drank mee te brengen in de tribunes. Schenkbladen (metaal, karton,…) mogen niet gebruikt worden buiten de kantines om dranken mee te nemen. In de voor het publiek toegankelijke plaatsen is alleen het gebruik van plastieken of herbruikbare bekertjes toegestaan
 • Het is toegelaten om het stadioncomplex te betreden met toeters. Deze toeters mogen enkel manueel bediend worden en aangedreven door lucht (geen drijfgas)
 • Het is toegelaten een megafoon te gebruiken als stemversterker * het is toegelaten om niet elektronisch versterkte muziekinstrumenten te gebruiken
 • Het is toegelaten om te zwaaien met vlaggen. Deze vlaggen mogen niet groter zijn dan 1,5 bij 1,5m (2,25 m2). Indien deze vlaggen bevestigd zijn aan een stok dan moet deze stok : – flexibel, hol en licht zijn – vervaardigd uit plastiek uit één stuk met een maximum hoogte van 1m50
 • Het is toegelaten te zwaaien met “bandjeries” (2 stokken per vlag) Dezelfde voorwaarden als het zwaaien met een vlag gelden
 • Het is toegelaten een vlag, spandoek, slogan groter dan 3 m2 op te hangen aan de achterwand van de tribune (tekst mag geen overtreding op de voetbalwet betekenen!) het is toegelaten een grote vlag boven de hoofden te laten rondgaan. Deze vlag mag niet groter zijn dan 30m2
 • Het ophangen van vlaggen, spandoeken, slogans,… zowel voor aanvang van de wedstrijd als het wegnemen na de wedstrijd gebeurt onder begeleiding van de stewards * het is verboden om te gooien met papiersnippers, confetti,…
 • Het is verboden andere clubkleuren te dragen dan de gangbare clubkleuren voor de desbetreffende wedstrijd De attributen (vlaggen,vlaggestok, toeters, sfeermakers, (geen limitatieve opsomming) …) die in het stadion worden toegestaan dienen voor aanvang van het seizoen ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de lokale adviesraad. In elk geval moeten vlaggen en spandoeken vervaardigd zijn uit een brandvertragend materiaal dat voldoet aan de klasse A2. Bezoekende clubs dienen hun sfeermakers de dag van de wedstrijd – vóór de wedstrijd – voor te le leggen ter goedkeuring aan de veiligheidsverantwoordelijke van KV Kortrijk. In overleg of op bevel van de commandant ordedienst kan de organisator de verkoop van alcoholische dranken (ongeacht het alcoholgehalte) verbieden of stilleggen naar aanleiding van risicowedstrijden of wedstrijden met een verhoogd risico, of wanneer de aard en/of de gedragingen van supporters de openbare orde in zijn ruimste betekenis verstoren of dreigen te verstoren, of wanneer dit de veiligheid van het publiek in het gedrang brengt, en dit ongeacht de inzet van de wedstrijd In overleg of op bevel van de commandant ordedienst kan de organisator de toegestane afwijkingen opgesomd in Artikel 15 (de sfeerbevorderende bepalingen) gedeeltelijk of volledig intrekken indien supporters zich manifest misdragen, indien supporters misbruik maken van de hen toegestane afwijkingen of wanneer uit de voorbereiding van een wedstrijd blijkt dat dit een manifest risico met zich mee brengt.